Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐA DẠNG HOÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Đăng lúc 15:19:29 30/03/2019

 

Trái phiếu Doanh nghiệp, Trái phiếu Ngân hàng từ năm 2013 đến nay đã dần trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn trên thị trường, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm tiết kiệm truyền thống của Ngân hàng, bên cạnh các kênh đầu tư phổ biến bao gồm: vàng, ngoại tệ, bất động sản, cổ phiếu….


Thời gian qua theo quan sát của mình, trái phiếu doanh nghiệp đã và đang được chào bán trên thị trường (bao gồm cả Trái phiếu Ngân hàng) có đơn vị tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành uy tín và do các công ty chứng khoán đảm nhiệm các quy trình mua bán, chuyển nhượng và là cầu nối thanh toán cho nhà đầu tư.
Có thể nói, trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống: Vàng, chứng khoán, ngoại hối, bất động sản... tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động khó lường thì việc nhà đầu tư chú ý kênh trái phiếu với mức lãi suất kỳ vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng là một trong lựa chọn đầu tư tương đối khôn ngoan.

7 LỜI ÍCH KHI THAM GIA ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

- Kỳ vọng hưởng lợi suất đầu tư cao hơn hẳn lãi suất tiệm kiệm thông thường cùng kỳ hạn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, mà không cần lo đến biến động lãi suất ngân hàng.


Có hai dạng lãi suất trái phiếu phổ biến trên thị trường hiện nay:
+ Lãi suất cố định.
+ Lãi suất thả nổi: Lãi suất tham chiếu + Biên độ.
(Lãi suất tham chiếu: Trung bình cộng lãi suất của các ngân hàng tham chiếu với cùng kỳ hạn, thông thường các ngân hàng tham chiếu là BIDV, VCB, Agribank, Vietinbank).


-  Được tham gia các kỳ hạn đầu tư linh hoạt, với nhiều kỳ hạn khác nhau: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 01 năm mà không phụ thuộc vào kỳ hạn thực sự của trái phiếu (Thông thường kỳ hạn thực sự của trái phiếu phải từ tối thiểu 01 năm trở lên, trái phiếu Ngân hàng thường từ 03 năm trở lên).


-  Đa dạng danh mục đầu tư cá nhân, tối đa lợi ích. Mọi kênh đầu tư đều có những rủi ro, vì vậy để tối đa lợi ích các nhà đầu tư trên thị trường luôn đa dạng sản phẩm đầu tư và trái phiếu thuộc kênh đầu tư an toàn nhất trên thị trường. (Rủi ro được nhắc đến tại mục này bao gồm cả rủi ro về thiệt hại, và cả rủi ro về lợi ích nhận được đều được gọi chung là rủi ro).


-  Học cách làm quen và trải nghiệm với sản phẩm tài chính chuyên nghiệp vốn chỉ dành cho các tổ chức lớn.
-  Có thể cầm cố trái phiếu tại các tổ chức tín dụng chấp nhận cầm cố trái phiếu.
- Thanh khoản cao: Thông thường sản phẩm đầu tư trái phiếu trên thị trường sẽ có cam kết mua lại trái phiếu từ tổ chức phát hành trong khoảng thời gian nhất định sau ngày phát hành. Hoặc đơn vị tư vấn phân phối sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác mua lại trái phiếu khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu.
-  Người sở hữu Trái phiếu có thể được: mua – bán, cho tặng, thừa kế…và các quyền khác theo quy định của pháp luật, được cung cấp bản công bố thông tin phát hành và các hồ sơ liên quan.

So sánh giữa trái phiếu DN và gửi tiết kiệm:

BÀI TOÁN GỬI TIẾT KIỆM:

Trường hợp so sánh đầu tư TRÁI PHIẾU  VÀ GỬI TIẾT KIỆM  với mức Lãi suất  gửi tiết kiệm cao nhất hiện tại: 7.6% thì số tiền của chúng ta ra sao? Đâu là cách đầu tư thông minh?

 

TRƯỜNG HỢP ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NĐT CÓ THỂ TĂNG MỨC LỢI NHUẬN HƠN SO VỚI BANK 226.1 tr/năm vậy thì đâu là cách đầu tư thông minh?

226.1tr/Năm GIÚP NĐT CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ MỘT NĂM?

 

CÔNG TY BẢO HIỂM - QUỸ ĐẦU TƯ ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO?

Diễn biến kinh tế thế giới năm 2019 có nhiều biến dộng theo chiều hướng chưa thật sự ổn định, theo đó NĐT nên trang bị và đà dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất

 

 

HIỆN TẠI KHÁNH ĐANG PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐẦU NGÀNH 

( Thời gian đăng ký : 30/3/2019 - 9/4/2019)

Cấu trúc trái phiếu:

Mệnh giá Trái Phiếu:

1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu)

Số lượng Trái Phiếu phát hành:

300 Trái Phiếu (ba trăm Trái Phiếu)

Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát
hành:

300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)

Hình thức phát hành:

Phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.

Đối tượng phát hành

Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính, ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư.

Đồng tiền phát hành và thanh
toán:

Việt Nam Đồng (VND)

Loại Trái Phiếu:

Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền.

Tính chất Trái Phiếu:

Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp và, phụ thuộc vào quy định của các Hợp Đồng Bảo Đảm, có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do gì, và ưu tiên với tất cả các nghĩa vụ tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành

Hình thức Trái Phiếu:

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút
toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Mục đích phát hành:

Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng
để:
- Thực hiện dự án công ty trong việc mở rộng sản xuất

Giá phát hành:

Bằng 100% mệnh giá

Kỳ hạn Trái Phiếu:

03 (ba) năm

Lãi suất Trái Phiếu:

- Lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là: 9.5%/năm.


- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo được xác định bằng tổng của [2.7%]/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó

Kỳ Tính Lãi:

Kỳ Tính Lãi 06 (sáu) tháng một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau và/hoặc Ngày Đáo Hạn, hoặ  ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.

Ngày Bắt Đầu Tính Lãi:

Là Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi. Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành

Biện pháp bảo đảm:

Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của Trái Phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng:


- Bảo lãnh thanh toán nghĩa vụ Trái Phiếu từ công ty Mẹ

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại dự án

Dòng tiền thanh toán:

Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

 

Anh chị có nhu cầu MUA TRÁI PHIẾU CÓ THỂ LIÊN HỆ KHÁNH THEO THÔNG TIN PHÍA DƯỚI

LIÊN HỆ: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - QUỸ MỞ - TRÁI PHIẾU DN

Họ và tênNGUYỄN VĂN KHÁNH

Manager - SSI Cách mạng tháng 8, P6, Quận 3, HCM
F/zalo/viber: 0917.85.53.53 ( để tham gia room tư vấn)
Mail: dautuchienluoc88@gmail.com or Khanhnv@ssi.com.vn
Skype: Khanh.nguyen000669